Clay for fjerning av nupper i lakken

Myk claybar som er designet for å fjerne forurensinger og urenheter i glass og lakk uten å forårsake microriper.

I kombinasjon med Koch Chemie Clay Spray vil dette være en svært skånsom og effektiv måte å fjerne urenhetene i lakken.